pupun mietteet - Bunny is so wise

pupun mietteet -  Bunny is so wise
vain mielikuvitus asettaa rajoja - mutta kuvitellut rajat voi aina ylittää. Only imagine makes limits - but when you just imagine limit...you are allowed to go over it.

sunnuntai 5. elokuuta 2012

vuosi vaihtuu entäs sitten... year changed but what about that?

Vuosi vaihtui - entäs sitten? year end - and then what?

tekijä: Maarit Österman Os Nenonen päivä: 1. tammikuuta 2011 kello 20:13 ·
vuosi vaihtui ja mitäs sitten - kaikkea hyvää ja kaunista on toivoteltu ja toivotuksia saatu vaan eipä tuo vuoden vaihtuminen paljoa uutta mukanaan tuo - sama elämä tässä jatkuu päivästä toiseen siltikin.
Uudenvuoden lupauksia on toiset tehneet - ikäänkuin ne nyt juuri tästä pvästä alkaen tulisivat onnistumaan jonkin ihmeen syyn takia paremmin kuin muina vuoden päivinä tehdyt lupaukset.
eikö kaikkina muinakin päivinä tehdyt lupaukset pidä onnistua ja lupauksistaan huolta pitää - ei tuo vuoden ensimmäinen taikka viimeinen päivä mitään erityistä onnea siihen tarkoitukseen tuo.
Uuden vuoden toivotukset ovat kauniita, toinen toistaan kekseliäämpiä. Niitä lähetellään ja jaetaan kaikille - tottakai, eihän kenenkään soisi jäävän paitsi hyvää uutta vuotta.
ja miksihän ihmeessä! Eikö voisi lähettää vaikka helmikuun puolenvälin toivotuksia? "Mukavaa pakkaspäivää helmikuun viidennentoista johdosta!" taikka "lokakuista loska-ja kurakeliä parhaimmillaan" -toivotuksia? Mikä tekee vuoden vaihtumisesta niin erityistä, kyllä toiset ihmiset pitää ottaa muinakin vuoden päivinä huomioon, muistaa ja toivotella - eikö?
Itse pidän korttien lähettämisestä - vuoden toisina päivinä.
Vuoden pahin kortti taitaa olla kuitenkin Joulukortti - pakkokortti. Käydään läpi osoitevihkoa ja häärätään korttien ja merkkien kimpussa, askarrellaan yksin ja yhdessä, liimaillaan ja kimalteita ripotellaan.
Joulukortin voima on kadonnut, minun mielestäni. Siitä on tullut pakkokortti - jos laitan tuolle naapurille kortin niin sitten se toinen ihmettelee eikö häntä enää muistetakaan? ja niin on pakko laittaa kortti koko kulmakunnalle.
Sukulaisten kortit ovat taas ihan samaa sarjaa jopa pahemmalla kateuden ja vertailun kohteena. "Nyt se laittoi kyllä sillekin serkulle kortin mutta miksei nyt tänä vuonna sitten minulle? No en sitten kyllä ensi vuonna sitten laita korttia hänellekään ..."
Oikeaa korttisotaa!
Tänä vuonna lähetin tasan kaksi joulukorttia ja ne menivät ystäville Hollantiin. Että miksenkö samalla vaivalla olisi voinut lähettää korttia myös kotimaisille ystävilleni? No en vaan voinut enkä sure lainkaan, tapanani on viestitellä ja lähimmille soittaa taikka koittaa saada jotenkin muuten yhteys juhlapyhien aikoihin ja kertoa ihan itse että "heippa, mitä kuuluu? Hyvää Joulua teillekin!" jne jne
Kaikille en toki  soittanutkaan, mutta laitoin viestin ainakin facebookin seinälleni ja kertaheitolla meni toivotukset perille toivon mukaan - tämä facebookhan on kuitenkin yksi uusi keino laittaa viestejä eteenpäin ja kerralla koko todellisten taikka pelikaveriden ystäväpiirille.
En kirjoita tätä siksi etteikö ystäviä, tuttavia ja sukulaisia saisi muistaa tervehdyksillä ja toivotuksilla, uusilla ja vanhoilla menetelmillä vaan siksi että:
"ottakaa toisenne huomioon kaikkina muinakin vuoden aikana kokeminanne päivinä, ystävyys on huolehtimisen arvoinen asia ihan joka päivä ja sitä sopii toivotella ja muistaa koska tahansa, se ei vaadi erityistä päivämäärää."
Kyllä tästäkin kirjoituksesta moni on eri mieltä mutta olkoon, jokaisella on onneksi ihan ikioma mieli ja ajatukset...
En jaksa kääntää tätä Englanniksi ja haluan kuitenkin että ystäväni myös saavat lukea tämän jos haluavat joten laiskana käytän hyväkseni googlen kääntäjää - vaikka tulisi millainen käännös tahansa...joten:


year end and then what - every good and the beautiful  wishes is sent But no change will bring much new year brings with it - here is the same life day after day, they would still continue.
New Year's promises have been others - as if they are now just day since this would be a success, by some miracle reason better than during the other days of the promises made.
Does not every other day keep the promises made to succeed and care to keep their promises - does not bring in the first or the last day of any particular purpose, it brings good luck.
New Year's wishes are beautiful, the other imaginative. They are sent by and distributed to all - of course, surely nobody would grant to remain not only a happy new year.
and I wonder why on earth! Could not even send a mid-February wishes? "Have a nice winter day in February due to the fifteenth!" or "slush October and much mud best 'wishes? What makes the change of the year so special, yes, some people have to take into account outside class day of the year, remember, and you think - is not it?
Personally I like sending cards - the other days.
In the worst card I guess is Christmas card, however - a compulsory card. Going through memo´s and doing cards and signs bouquet, crafts, individually and collectively, glue and sprinkled with sparkles.
Christmas card power is lost, in my opinion. It has become a compulsory card - if I put this neighboring card then the other one wonders whether he be remembered at all?and so is forced to put the card in the whole angle of the municipality.
Relatives, the cards are again quite the same series even worst envy and comparison. "Now, yes, she put the card as bad cousin but why now this year, then to me? Well, yes I do, then next year, then put the card to him either ..."
Valid card war!
This year, I sent exactly two Christmas cards to friends and they went to Netherlands. So why am I in the same effort would have been able to send cards to friends for domestic?Well I could but I do not grieve at all, I tend to communicate and the closest call, or try something else to get your holiday time, and just tell yourself that "Hello, how are you? Merry Christmas to you too!" etc etc
All I'm certainly not rung, but I put a message at least facebook wall and overnight delivery went to the wishes of hope that - this facebook However, there is a new way to put the message forward, and once for the whole of actual or just gaming friend circle.
I do not write this because preclude friends, acquaintances and relatives should remember the greetings and good wishes, new and old methods, but because:
"Take into account each other every other year living days, friendship is a wonderful thing worth caring every day and it is you think and remember at any time, it does not require a specific date."
Yes, this too is the writing a different view but so be it, everyone has, fortunately, just your very own mind and thoughts ...
I'm too lazy to translate this in English and I would, however, that my friends also get to read this if I want to use the advantage of a lazy google translator - although should any kind of translation ... so:

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti